Search/headhunting

När man ska rekrytera personal finns två vanligt förekommande metoder, dels urvalsrekrytering och dels search eller headhunting, som en del väljer att benämna metoden. Urvalsrekrytering kallas det för att man låter personer söka ett utannonserat arbete och därefter gör man ett URVAL ur de sökande. Den metoden ger normalt sätt ett bra resultat och är kostnadseffektiv, men ibland fungerar inte urvalsrekrytering och då får man ta till Search.

När det gäller Search utgår man från i princip alla människor och så ställer man upp ett antal kriterier t.ex. att man ska kunna svenska och för varje kriterie blir det färre och färre som kan bli aktuella.
• Här börjar man att göra en noggrann analys vilken person som söks och därefter försöker uppdragsgivaren och rekryteraren tillsammans tänkas var man kan finna dessa personer. Det kan vara att de gått en viss utbildning, arbetat på speciella företag eller som idag, att de är med i en specifik grupp på LinkedIn – där man tror sig kunna finna rätt person.
• Därefter upprättas en s.k. ”longlist” , som kan innehålla 100-tals namn. I detta skede bör man inte sortera bort personer utan alla som uppfyller kriterierna tas med, ungefär på samma sätt som vid ”brainstorming”.
• Det tredje steget är att den s.k. ”longlist” gås igenom av både uppdragsgivaren och rekryteraren och ca 20-30 personer väljs ut och de hamnar i en s.k. ”shortlist”.
• Dessa personer kontaktas och de får viss information om de blivit utvalda för ett nytt jobb och om de vill mer information blir de kallade på ett första möte. Många blir smickrade av att de är intressanta och nyfikna och vill gärna komma för att få reda på mer. Uppdragsgivaren avslöjas givetvis inte.
• På informationsmötet är det vanligt att rekryteraren låter de sökande skriva på ett sekretessavtal om att inte avslöja den information de får. Många gånger handlar search om att försöka locka över anställda från sina konkurrenter.
• De som vill gå vidare hamnar nu i rekryteringsprocess med djupintervjuer och tester och de som fortfarande stämmer in presenteras för uppdragsgivaren.

Vad är det för fördelar med Search?
• Man kan komma åt personer som inte hade tänkt byta arbete
• Ibland vill man förbereda en förändring på arbetet, som man vill hålla hemlig innan det är dags att offentliggöra informationen
• Om man verkar i en bransch med låg rörlighet t.ex. revisorer kan Search kanske vara den enda metoden att rekrytera nya personer. .

Kontaktinformation