Second Opinion

Många företag och organisationer föredrar att sköta sin rekrytering själva. Det finns många goda skäl till det. Men rekryteringar är trots allt, oftast, en verksamhet som sker med vissa tidsintervaller och det är lätt att man blir lite ringrostig mellan varven och det kan vara svårt att genomföra strukturerade intervjuer. Det är också dyrt att ha personal som är certifierade och uppnått en stor vana att använda sig av moderna personlighets- och begåvningstester.

Ändå får det inte bli fel. En felrekrytering är inte bara frusterande utan också väldigt kostsam. PWC har gjort en stor undersökning om felrekryteringar och konstaterade att i genomsnitt kostar en felrekrytering 700.000 kr!!! (läs hela undersökningen här...).
För att undvika detta har många stora företag och organisationer inskrivet i sin rekryteringspolicy att personalavdelningar och rekryterande chefer måste anlita ett rekryteringsföretag och få en s.k. "Second Opinion" dvs en andra åsikt. Det är ett väldigt billigt sätt att minimera risken för felrekryteringar.

Classicus erbjuder Second Opinion; som består av en personlighetstest och en begåvningstest samt en djupintervju av en erfaren rekryterare.

Kontaktinformation