Rekrytering

Rekrytering är processen att söka, attrahera och kontraktera mänskliga resurser till att utföra någon form av arbete eller uppgift. Rekrytering är egentligen en gammal militär term som betyder att förse med nytt manskap, som ersättning eller till förstärkning av truppstyrkan (enligt SAOB).

Att rekrytera är således något man sysslat med under lång tid och metoder att välja rätt kandidat har hela tiden utvecklats och förfinats.
Under senare år har det forskats en hel del inom rekryteringsområdet och den forskningen tyder på att det är den logiska-analytiska förmågan (begåvning) som är den i särklass viktigaste faktorn för att förutse en persons framtida arbetsprestation.

Samband mellan urvalsmetod och arbetsprestation

Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology:
Practicaland theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, (2), 262–274

Detta är något som Classicus tagit fasta på och erbjuder både personlighets– och begåvningstester som standard i vårt kompletta kvalitetsrekryteringserbjudande.

Kontaktinformation