Mentor/coachprogram för chefer

Jag har under det senaste kvartsseklet rekryterat många chefer som blivit mycket lyckade i sin roll, men jag har också märkt vid mina uppföljningar av rekryteringen att introduktionen av den nya chefen skulle ha kunnat blivit ännu bättre om någon hjälpt till att introducera densamme. Många företag har ganska bra introduktionsprogram vad gäller medarbetare, men är sämre att introducera nya chefer. Vd eller annan rekryterande chef förutsätter många gånger att deras nya underställda chef ska klara uppgiften den fått och givetvis gör den det, men med bättre stöd skulle det kunna gå både snabbare att komma in i arbetet och få ett helt annat resultat.

Programmet är på ett år och omfattar 20 stycken 2-timmarsmöten med ett speciellt tema för varje möte. Det kan t.ex. handla om ledarstil, hur jag ska lägga upp de första 100 dagarna, hur jag lär känna min organisation och mina medarbetare. Det handlar också om hur jag bygger upp ett bra team och motiverar teamet till att nå gemensamma framgångar. Chefer och framförallt nya chefer hamnar ofta i situationer där tiden inte räcker till och därför är att se över sin personliga effektivitet bland de viktigaste åtgärderna. (Det här gäller inte bara nya chefer utan alla skulle nog behöva ta sig tid och se över vad man prioriterar och hur man kan ägna mer tid åt viktiga saker på mindre tid). Programmet omfattar även konkreta frågeställningar som rekrytering, säga upp anställda, utvecklings- och lönesamtal m.m. Självklart kan programmet anpassas för det aktuella företagets eller personens behov.

Två till fyra gånger är det tänkt att man gör uppföljningssamtal med den rekryterande chefen och ser till att den nya chefens utvecklas på önskvärt sätt och finns det något som behöver läggas extra fokus på gör man givetvis det.

I första hand har jag tänkt att man ska använda detta program i samband med en rekrytering, för att dra nytta av de fördjupade kunskaper en erfaren rekryterare får med hjälp av tester och strukturerade intervjuer, men givetvis går det att tillämpa om man gjort hela rekryteringen själv.


Förslag på innehåll i de 20 mötena

1. Information om mentorprogrammet
2. Vad göra de 3 första månaderna - Undvika misstag
3. Lär känna dig själv/EASI/ SWOT-analys
4. Ditt uppdrag/Din ledarstil/Mål och förväntningar
5. Lär känna din organisation/Lär känna din medarbetare
6. Bygg ditt team till framgång/Motivera ditt team
7. Vara en god förebild – värderingar
8. Bli tydlig i din kommunikation
9. Få mer gjort – personlig effektivitet
10. Stäm av uppdraget – är jag på rätt väg
11. Lagar om arbetsrätt
12. Anställa – rekrytera – säga upp
13. Utvecklings- och lönesamtal
14. Problem jag måste ta itu med – svåra samtalet - Konflikthantering
15. Skapa en bra arbetsplats – behålla talangerna
16. Situationsanpassat ledarskap – coaching – Vad kommer att krävas av framtidens ledare?
17. Har jag rätt förutsättningar – egen utbildning, nätverk - mentor…
18. Vad har jag har uppnått – nya mål år 2
19. Repetition – kunskapens moder
20. Fira framgången uppdrag

Kontaktinformation